Stichting de Banken

Stichting de Banken is een stichting die in het leven is geroepen voor Mens en Milieu.

Wij leveren hiermee een zeer positieve bijdrage aan een duurzame samenleving. De stichting koopt geen goederen in. ieder kan zijn huisraad - serviesgoed - kleding bij ons brengen en wij gunnen dat allemaal een tweede leven. De nog bruikbare goederen geven wij een tweede kans. Dat daar een grote behoefte aan is, blijkt wel aan de vele bezoekers die wij krijgen.

Bezoekers komen van verschillende kanten. Er zijn mensen die het echt nodig hebben om de "normale" huishoudelijke dingen voor een prikkie aan te kunnen schaffen. Wij weten dat heel goed. Daarom hebben wij ook een 5-cent tafel waar de meest gangbare dingen op staan. Ook het keukenmateriaal is voor heel weinig aan te schaffen.

Anderen komen om hun hobby materiaal aan te vullen of om dat ene kastje of tafel op te pimpen.

Maar wat ieders motivatie ook is, de goederen die bij ons staan worden hergebruikt en dus niet afgevoerd naar de milieustraat. Dat is een enorme ontlasting van de afvalberg. Het kringloopcentrum is in Veghel opgericht met zeven MVO-doelstellingen. In 2016 zijn wij echter naar Uden verhuisd omdat Veghel geen medewerking verleende om een goede en veilige huisvesting te krijgen.

  1. Ontlasten van milieu en milieustraat
  2. Aanbieden van gebruikte, schone maar goede en goedkope producten aan consument
  3. Bieden van een sociale omgeving voor alle bezoekers
  4. Bieden van leer- en stageprojecten
  5. Bieden van een veilige plek om werkervaring op te doen
  6. Creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  7. Steunen van lokale doelen en hulp bieden waar nodig,